Avantajlarımız

Avantajlarımız
Label Travel & Organizasyon

Bütçeleme : Sözleşme süresi boyunca sabit kira ödemeleriniz sağlıklı bütçe yapmanıza olanak sağlayacak.

Risk Devretme : Ekonomik koşullar, devletin politika değişiklikleri, üreticilerin kampanyaları, pazardaki arz talep dengesi, kullanıcıların alışkanlıkları, ikinci el fiyatları artık sizi ilgilendirmeyecek. Araçlarınızı kiralayarak, tüm finansal risklerinizi Label Travel & Organizasyona devrettiğiniz gibi, garanti ve hasar süreçlerinin takip edilmesi sorumluluğunu devretmiş olacaksınız.

Finansal : Label Travel & Organizasyonı tercih ederek, aracın tamamını değil, sadece değer kaybını aylık bedeller halinde ödersiniz. Aynı aracı banka kredisi veya özkaynaklarınız ile almış olsaydınız, aracınızı satana kadar tüm bedeli finanse etmiş olacaktınız.

Vergisel : Aylık kira bedeli faturalarını vergi indirimine konu edebilirsiniz. Araç defter değeri ile gerçek satış değeri arasındaki farklar nedeni oluşacak vergi farkını Label Travel & Organizasyona devredersiniz.

Zaman-İşgücü : Filonuzun yönetimin Label Travel & Organizasyona devrederek, tüm bürokratik, operasyonel, teknik işleri de devretmiş olursunuz. Araç yönetimi için bir kadro oluşturmak veya başka görev tanımları olan çalışanlarınıza ilave sorumluluklar vermek gibi bir yüke girmez; maliyet tasarrufunuzun yanı sıra zaman ve işgücü kaynağınızı verimli kullanmış olursunuz.